beheerplan

Inleiding
Het oorspronkelijke beheerplan werd opgesteld in 2009. Sindsdien zijn vele elementen gewijzigd. De betrokken besturen zijn veranderd. Het gebruik van de pastorie kreeg een nieuwe invulling. De natuur heeft een hele metamorfose ondergaan. Medewerkende groepen hebben opgezegd of bestaan niet meer. O.a. basisschool De Mozaïek gaf in februari 2020 te kennen wegens tijdsgebrek geen moestuin meer te verzorgen. Daarom werden de percelen moestuin en klein fruit vervangen door bloemenweide. Het initiële beheerplan werd dan ook aangepast aan de realiteit van het jaar 2021. De pastorietuin van Roosbeek maakt deel uit van de pastorie van Roosbeek, die op haar beurt behoort tot het dorpsgezicht, samen met de geclasseerde kerk, het goed van Peten en de boerderij Wenseleers.Tevens is de pastorietuin opgenomen in het masterplan dat opgesteld werd voor site bestaande uit de kerk, de pastorie, de schuur en de pastorietuin. Dit masterplan werd door het gemeentebestuur aanvaard. De pastorietuin heeft zowel op vlak van indeling als wat betreft de aanwezige beplanting een historische waarde.

Doelstelling van een beheerplan voor de pastorietuin van Roosbeek
1. Het beheerplan moet het mogelijk maken de authenticiteit van de pastorietuin voor de toekomst te bewaren. De historische opbouw en de bijzondere plantengroei moeten beschermd worden.

2. De pastorietuin moet een meerwaarde bieden aan de inwoners en de verenigingen van heel Boutersem en van Roosbeek in het bijzonder. Dat kan onder andere door te voldoen aan de hierna volgende doelstellingen.

3. Het beheerplan moet de pastorietuin geschikt maken voor gebruik in het kader van natuuronderricht en natuurbeleving van de Boutersemse scholen.

4. Het beheerplan moet voorzien dat in en over de pastorietuin voldoende informatie verstrekt wordt aan de bezoeker over de historiek van de tuin en de aanwezige natuur (flora en fauna).

5. De voortuin (gedeelte tussen de pastorie en de schuur) en de boomgaard moeten beschikbaar zijn voor kleinschalige en aangepaste activiteiten van Boutersemse verenigingen en scholen.

Het volledige beheerplan
download hier het beheerplan van de pastorietuin